Brandblussers

Overzicht Brandblussers

Poeder

  • Poederblustoestellen zijn heel effectief en hebben een breed toepassingsgebied. Deze toestellen zijn geschikt voor de brandklassen A,B en C.
  • Bluswerking: negatieve katalyse, dwz remt de verbrandingsreactie.

C02

  • C02 blustoestellen worden ingezet op branden bij bvb.kantoorruimtes, electrische installaties, grootkeukens, medische apparatuur, laboratoria etc..
  • Deze toestellen  zijn geschikt voor brandklasse B.
  • Bluswerking: het wegnemen v/d zuurstof  en afkoelend effect.

Schuim

  • Schuimblustoestellen zijn geschikt voor de brandklassen A en B.
  • Bluswerking: het wegnemen v/d zuurstof d.m.v afdekking.

Water

  • Waterblustoestellen worden uitsluitend toegepast  op brandklasse A.
  • Bluswerking: koelend effect, de stoom verdringt de zuurstof.